MS Life.org Multiple Skleroz

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
11
Haz

LYME Tedavisi

LYME Tedavisi


Lyme hastalığının geleneksel tedavisinde antibiotikler kullanılır. Erken evre lyme da 1.5-2 aylık antibiotic tedavisiyle hasta tamamen iyileşebilir. Ancak birkaç haftalık antibiotic tedavisi hastalığın nüxüne ve kronik evreye dönmesine yolaçabilir.Oral tedavide mynocycline,tetracycline, amoxisilin ve birçok diğer antibiotic kullanılabilir

Akut lyme sonrası evrede ( erken dönem yaygın lyme hastalığı) antibiotic tedavisinde oral antibiotikler ağır olmayan vakalarda(nörolojik tutulum ve kalp tutulumu olmayan) ve 1 yıldan az sureli enfeksiyon tablosu olan vakalarda kullanılabilir. Intravenöz tedavi daha etkilidir.

Oral antibiotic olarak;

Amoxicillin+probenecide,augmentin XR
Cefuroxime/ceftin
Clarihtromycine/azithromycin
Telhitromycine
Rifampisin
Metranidazol(flagyl) kullanılabilir

Intravenöz tedavi endikasyonları
1)1 yıldan uzun sureli enfeksiyon tablosu
2)nörolojik tutulum (klnik semptomlar veya spinal sıvıda beyaz küre ve protein artışı)
3)Akut kalp bloğu
4)Yüksek sedimantasyon değeriyle birlikte eklem iltihabı(synovitis)
5)Hastanın yaşının 60 ın üzerinde olması
6)Daha once steroid kullanımı
7) Oral tedavi verilen vakalarda oral antibiotik almaya karşı intolerans(tahammülsüzlük) veya oral tedavide başarısızlık
Intravenöz tedavide kullanılan ilaçlar
Ceftriaxone (rochepin) hala sıklıkla kullanılır. 2 gram günde 2 kez verilir ve haftada 4 gün devam edilip 3 gün ara verilebilir. Çok etkilidir. Uzun sure kullanımda safra taşı düşük orandada olsa oluşturabilir bunu önlemek için actigall beraberinde kullanılabilir.
Cefotaxime(claforane)
Doxycycline(intravenöz formu türkiyede yok)
Azithromycin(intravenöz formu türkiyede yok)
Vancomycin
Imipenem
Penadur ; intramüsküler uygulanır. Etkinliği intravenöz tedaviye yakındır. 1,2 milyon unite haftada 3-4 kez uygulanır.6-12 ay devam edilebilir .mantar oluşturma oranı minimaldir(uzun dönem ab tedavisinde sık görülen bir komplikasyon)
Genellikle intravenöz tedaviyle semptomlar kontrol altına alındıktan sonra hastanın tedavisine oral antibiotiklerle devam edilir
Geç evre lyme da intravenöz tedaviden sonra belirtiler yatışınca oral tedaviye geçilebilir. Intravenöz tedavinin süresi 8-16 ay arasında değişebilir. Tedavi kesildikten sonra nüxeden vakalarda daha uzun sure kullanılabilir.
Geç evredede oral antibiotic olarak amoksisilin,klaritromisin,zitromaks,co-trimoksazol doksisiklin, minosiklin, metranidazol,ketek kullanılabilir
Tedaviyle 4 haftada bir hastanın semptomlarının alevlendiği görülmüştür.Bu durum ayda bir bakterinin üreme fazına girdiğini düşündürür.. Antibiotikler sadece üreme fazında bakteriyi öldürür. Antibiotikler etki gösterirse bu alevlenmenin şiddet ve süresi gittikçe azalacaktır.. Bu alevlenmenin devam etmesi canlı bakterinin hala vucutta bulunduğunu ve tedavinin devam etmesi gerektiğini gösterir

ÖNEMLİ NOKTALAR

1) Antibiotik tedavisine rağmen kronik lyme hastalığı devam edebilir(immunsupresyon veya antibiotiğe direnç olabilir)

2)Tekrarlayan ve uzun süreli antibiotik tedavisi gerekli olabilir
3)Serolojik testlerin takibi tedavide önem taşımaz(western blot) (PCR hariç)
4 )Tedaviye rağmen PCR pozitifliği ve CD57 (naturel killer hücreler) düşüklüğü ısrarcı aktif enfeksiyonu düşündürür.Naturel killer hücreler vucudun bağışıklık sisteminin en önemli hücrelerinden biridir. Kronik lyme hastalığı bağışıklık sistemini bozduğundan bu hücrelerin düzeyi düşer. Başarılı tedaviden sonra normal seviyeye ulaşırlar.Kronik lyme da genellikle sayısı 100 ün altındadır. Alt sınırı 60 tır ve 200 ün üzeri normal seviyesidir
5) İlave enfeksiyon olabileceği her zaman akılda tutulmalıdır(klinik olarak teşhis önemlidir)

 

 

TEDAVİYE DİRENÇ


Borrelianın bazı türleri beta lactamase içerebilir ve bu türler penisilin ve sefalosporin cinsi antibiotiklere dirençlidirler. Bu durumda sulbactam/ampisilin,imipenem ve vancomisine (farklı hücre duvar mekanizmalarına etki gösterir) cevap verebilir.
Borrelia vejetatif endokardit(kalp kapakçıklartında enfekte kitle) oluşturabilir ve çok küçük olabilir. Ekokardiografi ile tesbit edilir. Hastada üfürüm varsa, bazı hastaların neden uzun süre antibiotik kullanımı sonrası relaps gösterdiklerini açıklayabilir.
İleri derecede immun yetmezlikte tedaviye cevapsızlıkta rol oynayabilir. İlave enfeksiyon varlığı tedavi edilmediği takdirde borrelia tedavisinde başarısızlığa neden olabilir. Ayrıca düzenli alkol kullanımı,uyku bozukluğu tedavide başarısızlığın diğer sebepleridir

Yorumlar
RSS
Sadece kayitli kullanicilar yorum yazabilir!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."